Föreläsningar


Inspirationsföreläsning om samarbete på arbetsplatsen
Ulrika och Fredrik Arvas föreläser på ett inspirerande sätt, de delar rikligt med sig av personliga exempel om skillnader och likheter i arbetsrelationer. Genom att aktivt arbeta med styrkor hos respektive karaktärsdrag kan deltagarna snabbt tillgodogöra sig materialet och använda det i praktiken.

Som talare har Fredrik och Ulrika anlitats sedan 2002 i företagsutvecklings-sammanhang i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. Från små ledningsgrupper på fyra personer till konfrencierer i Globen spänner sig variationen. Fredrik har skrivit Egenanställningsboken för att underlätta etreprenörskap.

Ulrika har en bakgrund som personalvetare, personalchef och professionell arbetslivscoach. Ulrika har också skrivit en relationsbok om hur man bäst förhåller sig till varandra, nu utgiven i tredje upplagan.

Fredrik har också personalvetarbakgrund men arbetat som entrepreneur i egna bolag och intrapreneur på WM-data. Han har tagit en Executive MBA vid Henley Business School i London.

Under seminariet kommer deltagarna att få teoretisk föredragning och praktiska övningar. Boken Ovillkorlig kan ingå till samtliga deltagare som dokumentation.

Kontakta oss för mer information om vad det skulle kunna innebära för dig.